All Categories

 • All Categories
 • Beachflag
 • Winder z projektem
 • Drukarnia
 • Podstawy
 • Potykacze
 • Roll-up

Koszt i sposoby dostawy

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU
 • Sprzedający dostarcza zamówiony przez Klienta towar za pośrednictwem Przewoźnika, na koszt Klienta.
 • Sposób opakowania towaru zapewnia jego nienaruszalność.
Koszty dostawy
 • Towaru przedstawiane są w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a także w potwierdzeniu realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej.
 • Szczegółowe zasady i warunki doręczania przesyłek przez Przewoźnika określa Regulamin świadczenia usług przez Przewoźnika, dostępny na jego stronie internetowej.
 • Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz dowodem sprzedaży, to jest fakturą VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia, w przeciwnym razie Klient otrzyma paragon fiskalny.
 • Instrukcja montażu oraz obsługi do każdego produktu znajduje się na stronie internetowej www.beachflag-poland.pl przy danym produkcie.
 • Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 • Towar może być odebrany osobiście przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej) w magazynie Sprzedającego, po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedającego dokładnego terminu odbioru drogą e- mailem bądź faxem.
 • Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta, przy czym wskazane muszą być co najmniej dane odbiorcy i adres pocztowy dostawy. W miejscu dostawy wskazanym przez Klienta musi istnieć możliwość pokwitowania odbioru towaru przez odbiorcę.
 • Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Towaru po jego wydaniu Przewoźnikowi spoczywa na Przewoźniku.
 • Wszystkie przesyłki nadawane przez Sprzedającego są ubezpieczone do wysokości wartości przesyłki netto.
 • Klient ma obowiązek dokonania kontroli stanu przesyłki (jej kompletności, nienaruszalności) i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem w obecności Przewoźnika doręczającego towar.
 • Wszystkie rozbieżności winny być odnotowane w dokumencie dostawy.
 • W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze Towaru, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie wskazania nowego terminu dostawy. W tym przypadku Klient zawsze ponosi koszt ponownego dostarczenia Towaru.
Brand10
Brank9
Brand1
Brand
Brand2
Brand3
Brand4
Brand5
Brand7
Brand6